• FÖRENINGEN

Pro Iniö rf.

Föreningen Pro Iniö har grundats med målsättningen att vi tillsammans – både fastbosatta, deltidsboende, byalag, föreningar och företag – aktivt jobbar för att hålla Iniö levande året runt.

Iniö kommer för alltid att finnas på våra kartor, men för att säkerställa en framtid på Iniö med dagvård, skola, äldreomsorg, hälsovård och annat fungerande basservice finns Pro Iniö, som främst kommer att jobba för att få inflyttning av barnfamiljer och för att ungdomar och unga vuxna ska bo kvar på Iniö.

Föreningen organiserar olika evenemang, säljer vimplar och kartmärken i Nomaden, tar emot donationer etc, allt för ett större mål – att samla tillräckligt med pengar för att kunna anställa en person, dess uppgift kommer att vara att marknadsföra Iniö.

Pro Iniö Styrelse 2022 – 2023

Ordförande: Seppo Bruun

Ordinarie medlemmar (mandattid):

Riitta Seppälä (vice ordf.) (1 år)
Elisabeth Dahla (2 år)
Barbro Lindholm (2 år)
Jukka Pakarinen (2 år)
Rosanna Blomster (1 år)
Anitta Pentinmikko (1 år) (nyval, ersätter Seppo Bruun)

Ersättande medlemmar:

Elina Rankio (2 år)
Harri Markkula (1 år)

Vimpeln och nomaden

Vimpeln:

Den nya Iniövimpeln är baserad på de svenskspråkiga finländarnas husbondsvimpel och på Iniös hembygdsvapen. Iniövimpeln är modifierad enligt de heraldiska reglerna. I vimpelns övre del ses samma nätmönster som i Iniös hembygdsvapen. Den nedre delen är baserad på de svenskspråkiga finländarnas husbondsvimpel och har ränder som refererar till bokstaven I. Samma färger återkommer enhetligt i vimpelns båda delar.

Nätmönstret representerar fisket, den förr så viktiga näringen i Iniö.

I dagsläget representerar nätmönstret samarbetet mellan människor, föreningar och företag i Iniö. Att bilda nätverk är att öka samarbetet och den nya moderna vimpeln kan sägas utgöra en symbol för samarbetet i Iniö.

Vimpeln kostar 70 €, och kan beställas via info@proiniö.fi

Nomaden:

ByNomaden är ett trevligt sällskap som hjälper dig att upptäcka och lära dig nya saker om Iniö, utan att du tappar bort dig. Med hjälp av mobilrutterna guidas du genom byarnas berättelser och hittar lokala tjänster. Bekanta dig med naturen, kulturen och historian.

Mobil-appen erbjuder dig avgiftsfritt aktuellt lokalinformation. För att använda ByNomaden och rutterna behöver du ladda ner Nomadi-appen från din mobilbutik.

Iniö-rutten hittar du i ByNomaden genom att skriva Iniö i sökfunktionen eller om du befinner dig i Iniö genom att välja ”här & nu” från listan. Du kan även lämna en hälsning i kommentarsfältet eller ta en selfie från rutten så att följande nomad får följa dina fotspår.

Om du vill lägga till ett platsmärke på Iniö i appen, vänligen kontakta info@proinio.fi. Registreringen och skapandet av platsen kostar 50 € / märke, och årsavgiften är 50 € / märke.

Bli medlem

Medlemsavgiften är 10 €, och man kan även bli en stödande medlem med tex 50 €.
Om du vill bli medlem, fyll i blanketten: